Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

     Regina Protmann.....

     Regina Protmann.....

                Regina Protmann

 

Regina Protmann – błogosławiona katolicka, założycielka Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy.

Data i miejsce urodzenia: 1552, Braniewo

Data i miejsce śmierci: 18 stycznia 1613, Braniewo

Beatyfikacja: 13 czerwca 1999

Patronat: Braniewo

Powołana organizacja: “Katarzynki" - Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dziewicy i Męczennicy

Kim była bł. Regina Protmann?

 

     Urodziła się w Braniewie w 1552 roku. Jej dziadek był burmistrzem miasta, stryjowie zasiadali w radzie miejskiej, a ojciec był bogatym kupcem. Rodzinę Protmannów stać było na to, aby swoje dzieci kształcić wszechstronnie przez prywatnych nauczycieli. Pomimo fali protestantyzmu zalewającej Polskę, rodzina ta pozostała wierna wierze katolickiej, dlatego Regina od dziecka wychowywana była w wierze katolickiej. Z natury wesoła, bystra, roztropna i towarzyska, przez co zawsze otoczona przyjaciółmi, wyróżniała się na balach i przyjęciach. Lubiła być zauważana i podziwiana. Cieszyła się swoim beztroskim życiem wypełnionym zabawą, nauką i bezpieczeństwem domowego ogniska. Taki był obraz dorastającej Reginy Protmann. W wieku 19 lat Regina opuściła dom rodzinny i w bardzo trudnych warunkach w otoczeniu innych młodych dziewcząt stworzyła wspólnotę, której głównym celem była modlitwa oraz opieka nad ludźmi chorymi i potrzebującymi.Przez kilkadziesiąt kolejnych lat rozwijała swoją działalność i tworzyła kolejne na Warmii wspólnoty. Niektóre z nich przetrwały do naszych czasów. Zmarła w opinii świętości w wieku 61 lat. Pochowano ją w kościele jezuickim św. Anny.

 

Poświęcenie Bogu...

"Pochodząca z Braniewa założycielka Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny, oddała się całym sercem dziełu odnowy Kościoła na przełomie  XVI i XVII w. Jej działalność płynąca z umiłowania Pana Jezusa ponad wszystko, przypadła na czasy po Soborze Trydenckim. Czynnie włączała się w posoborową reformę Kościoła, wielkodusznie pełniąc pokorne dzieło miłosierdzia. Założyła zgromadzenie, które łączyło kontemplację Bożych tajemnic z opieką nad chorymi w ich domach oraz z nauczaniem dzieci i młodzieży żeńskiej. Szczególnie wiele uwagi poświęciła duszpasterstwu kobiet. Zapominając o sobie, błogosławiona Regina dalekowzrocznym spojrzeniem obejmowała potrzeby ludu i Kościoła. hasłem jej życia stały się słowa: "Jak Bóg chce". Żarliwa miłość przynaglała ją do pełnienia woli Ojca Niebieskiego, na wzór Syna Bożego. Nie lękała się podejmować krzyż codziennej służby, dając świadectwo Chrystusowi zmartwychwstałemu”.

 

 

Opracowała: Ewelina Tomana

Źródło informacji zaczerpnięte ze stron internetowych : wikipedia, "Kim była błogosławiona Regina" i "Błogosławiona Regina Protmann"

Data dodania: 2019-03-07 09:55:58
Data edycji: 2019-03-07 09:57:07
Ilość wyświetleń: 193

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY - SKRZYNKA ZAUFANIA

Wirtualna skrzynka zaufania
Więcej informacji

Kalendarz

Plan lekcji 2020/2021 I półrocze , dzwonki

Przejdź na stronę i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej