Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Nadanie imienia

Nadanie imienia

To historyczne, w życiu szkoły, wydarzenie miało miejsce 25 czerwca 1999 roku.

 

 

Na początku roku szkolnego 1998/1999 wśród uczniów klas IV-VI i klasy VIII, został ogłoszony konkurs na wybór patrona szkoły - postaci zasłużonej dla Warmii i Mazur. W organizację tego przedsięwzięcia zaangażowali się także nauczyciele i rodzice. Uczniowie przez I semestr zapoznali się z życiorysami i twórczością postaci zasłużonych dla tych ziem.

 

 

Na początku II semestru uczniowie klas IV-VI i klasy VIII napisali wypracowanie na temat " Wybierz postać na patrona szkoły i uzasadnij swoją odpowiedź". Spośród kilku przedstawionych propozycji uczniowie wybrali postać Marii Zientary - Malewskiej. Swój wybór uzasadnili tym, że poetka pochodziła z terenu Warmii, wywodziła się ze środowiska wiejskiego i nieobcy jej był los dzieci. Jej postać stała się szczególnie bliska i zrozumiała, przez co zyskała wśród nich duże grono przyjaciół.

 

W marcu 1999 roku odbyło się wspólne spotkanie Rady Pedagogicznej , Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego na którym podjęto ostateczną decyzję w sprawie wyboru patrona szkoły. Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna zaakceptowały wybór patrona, którego dokonali uczniowie. Po czym wystosowaliśmy pismo do Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z wnioskiem o podjęcie Uchwały w sprawie nadania imienia

 

Szkole Podstawowej w Barcikowie. 24.06.1999 roku na posiedzeniu Rady Miejskiej w Dobrym Mieście uchwała w tej sprawie została podjęta.
W szkole w owym czasie zgromadzono także sporo eksponatów i przedmiotów używanych dawniej przez mieszkańców tych ziem z których utworzyliśmy "Izbę warmińską" . Cieszyła się dużym powodzeniem wśród gości uczestniczących w uroczystości nadania imienia szkole.

 

25.06.1999 roku w naszej szkole odbyła się wspaniała uroczystość. Było to nie tylko święto szkoły, ale również święto kilku wsi i gminy Dobre Miasto. Jako pierwsza szkoła w gminie nadaliśmy imię szkole w tak uroczysty sposób.

Data dodania: 2018-04-19 14:27:52
Data edycji: 2019-12-01 19:57:41
Ilość wyświetleń: 1085

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY - SKRZYNKA ZAUFANIA

Wirtualna skrzynka zaufania
Więcej informacji

Kalendarz

Plan lekcji 2020/2021 I półrocze , dzwonki

Przejdź na stronę i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej