Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Magiczne miejsca na Warmii

       Magiczne miejsca na Warmii

Na Warmii kryje się wiele wspaniałych miejsc do zobaczenia. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.Oto mała lista miejsc, które warto odwiedzić na Warmii

 

 

 

 

DobreMiasto-skrawek uroczej Warmii

Położenie gminy Dobre Miasto-otoczonej pięknymi lasami, polami i wzgórzami w okolicy czystego jeziora, zaledwie 25km od Olsztyna, wśród malowniczych morenowych wzgórz-sprawia, że naprawdę warto tutaj przyjechać, by zobaczyc to magiczne miejsce na ziemi. Ten uroczy skrawek Warmii jest bowiem idealny jako baza wypadowa do wycieczek do wielu miejscowości regionu. Dobre Miasto i okolice dają także wiele możliwości zregenerowania sił i umysłu w formie aktywnego odpoczynku, ale też do spokojnego wypoczynku.

 

 

 

Historia Dobrego Miasta

 Historia Dobrego Miasta nie jest kolorowa. Miasto wiele razy w historii doznało cierpienia. Założone na miejscu dawnej osady pruskiej, prawa miejskie otrzymało w 1329 roku od biskupa Henryka Wogenapa. Wielokrotnie było niszczone przez wojny i pożary. W latach 1466-1772 znajdowało się w granicach Polski, zaś w okresie rozbiorów pod panowaniem pruskim. Podczas ostatniej wojny miasto zostało zniszczone w prawie 65 procentach.

       

Całkowicie została zrujnowana zabudowa rynku, którego niestety nie odtworzono. Ocalały nieliczne, ale bardzo cenne zabytki. Warto zobaczyć w Dobrym Mieście zespół kolegiacki, z drugim co do wielkości po katedrze fromborskiej kościołem na Warmii. Kościół Najświętszego Zabawiciela i Wszystkich Świętych zbudowany został w latach 1357-96. Wewnątrz znajduje się wiele przepięknych obrazów jak i godnych podziwu posągów. Do kościoła przylegają trójskrzydłowe zabudowania pokolegiackie, budowane etapami. Po wojnie odbudowane i przystosowane do potrzeb seminarium diecezjalnego. Cała kolegiata wygląda wspaniale z tymi dodatkami.

"Duże znaczenie dla rozwoju miasta miało przeniesienie tu w 1347 r. Kapituły Kolegiackiej. W ciągu kilkudziesięciu lat kanonicy wybudowali kościół, odpowiadający rangą kapitule, szkołę parafialną oraz szpital. Wraz z budową kolegiaty zaczęto wzmacniać obwarowania miejskie. Powstały mury obronne z kamienia i cegły.''

       

''Wzmocniono również wieże i bramy, pogłębiono fosy. W XIX w. przez 30 lat Dobre Miasto było miastem powiatowym.

Przeżyło wówczas okres intensywnego rozwoju:

1852 r. - powstała fabryka saletry

1882 r. - powstała fabryka sukna."

       

 

"Koniec II wojny światowej przyniósł najtragiczniejsze wydarzenia w dziejach miasta. Spaleniu uległo 65% zabudowy, prawie całkowicie zniszczono gazownię, elektrownię, wodociągi, młyny i piekarnie. Według powojennego spisu (1946) miasto liczyło 966 mieszkańców. Nowi mieszkańcy przybyli ze wschodu, zwłaszcza z Wileńszczyzny, Białorusi i Ukrainy."

 

"1 sierpnia 1945 r. garnizon radziecki przekazał władzę burmistrzowi Dobrego Miasta. W grudniu 1947 r. ruszyła pierwsza produkcja młockarni w "Warmińskiej Fabryce Młockarni". W lipcu 1946 r. rozpoczęły działalność Zakłady Przemysłu Drzewnego. W 1955 r. zaczęto wyrabiać cukierki i lizaki w Spółdzielni Pracy "Jutrzenka"

"Dalsze lata to okres dynamicznego rozwoju miasta."

Zabytki

Bazylika Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście

Historia

"Kościół jest częścią gotyckiego zespołu kolegiackiego z lat 1357–1389. Biskup warmiński Herman około 1346 dokonał ostatecznego rozdziału dóbr biskupich i kapitulnych. Powołał także kolejną kapitułę – kolegiacką, która stała się wkrótce trzecim co do wielkości właścicielem ziemskim na Warmii. Aktem z 20 listopada 1347 kapitułę kolegiacką przeniesiono do Dobrego Miasta włączając do niej miejscowy kościół parafialny. Budowę obecnego kościoła rozpoczęto około 1359. Pod koniec XIV w. w kościele były już co najmniej cztery ołtarze, w 1392 papież Bonifacy IX wystawił bullę odpustową, a w 1396 ufundowano stalle kanonickie. W 1420 wyświęcono nowy ołtarz główny ku czci Krzyża Świętego, Zbawiciela i Wszystkich Świętych."

 

Baszta Bociania w Dobrym Mieście

 

 

"Baszta Bociania to pozostałość po średniowiecznych murach. Nazwa pochodzi od gnieżdżących się na jej szczycie bocianów.

Odremontowana w latach 1970 - 1973. Obecnie mieści się tu siedziba Oddziału Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego "Pojezierze".

 

We wnętrzu Muzeum Historii Dobrego Miasta. Można tu obejrzeć na starych fotografiach jak wyglądało Dobre Miasto, zanim w 1945 roku jego centrum nie spalili radzieccy żołnierze."

 

 Dobra wieża ciśnień

 

"W Dobrym Mieście, znajduje się dobra ( ze względu na swój techniczny stan) zabytkowa wieża ciśnień. Nazwa miasta zobowiązuje! Trudno ją dostrzec, ponieważ znajduje się w bardzo bliskim sąsiedztwie blokowiska z epoki "Alternatyw 4". Mieszkańcy tuż za oknem podziwiają ułamek historii architektonicznej."

 

Spichlerz z końca XIX w.

 

"Ulica Łużycka w Dobrym Mieście to jedna z główniejszych arterii, a już z pewnością bardzo znana jest rzeszy pielgrzymów udających się do Kalwarii w Głotowie gdyż to jedyny trakt wiodący do tego miejsca. Nad tą ulicą góruje przede wszystkim współczesna zabudowa, jednak cofając się w kierunku centrum miasta możemy mieć wrażenie, iż cofamy się również w czasie.

 

Początek tej ulicy to jedno- i dwupiętrowe zwarte kamieniczki pochodzące z końca XIX i początku XX wieku; niestety w różnym stanie zachowania. Natomiast najciekawszym obiektem jest tutaj zabytkowy spichlerz wybudowany przed 1900 rokiem. Jest to ciekawy obiekt świadczący o ważnej gospodarczej roli tego miasta w przeszłości.

 

Budynek jest murowany z czerwonej cegły, typowy dla podobnej zabudowy. Uważne oko obserwatora może jeszcze nawet dzisiaj dostrzec dobrze zachowany wielokrążek małego żurawia ukryty pod chroniącą urządzenie wystającą częścią dachu. Obecnie budynek ten, wpisany do rejestru zabytków w 1987 r., jest własnością prywatną i pełni różne funkcje gospodarcze."

 

 Przydrożna kapliczka przy ulicy Łużyckiej

 

"Ulica Łużycka dużo wcześniej znajdowała się z dala od centrum miasta, była to droga prowadząca do Knopina i sanktuarium w Głotowie. Nie może więc zdziwić fakt iż na rozwidleniu tych właśnie dróg wybudowano kiedyś kapliczkę.

 

Ta niewielka neogotycka budowla powstała w 1890 r., swoim wyglądem odbiega trochę od tradycyjnych podobnych sobie obiektów na tym terenie. Kapliczka posiada dwie przeszklone nisze, dolna większa skrywa figurę Matki Boskiej, niewielka górna zawiera niewielki krucyfiks. W jednej z bocznych stron znajduje się zamykany drewnianymi drzwiami mały schowek, może to świadczyć o tym iż dawniej w tym miejscu często odprawiano nabożeństwa.

 

Niestety przypatrując się jej nie unikniemy wrażenia, że nie możemy kapliczki zobaczyć w całej okazałości i wygląda to na to jakby się nieustannie zapadała. Niestety jest to efekt podwyższenia poziomu ulicy wskutek czego kapliczka została częściowo przysypana, a deszcze i piasek spływający z drogi pogłębia ten stan. Jest jednak pewna szansa dla tego pięknego obiektu, kapliczka bowiem została zakwalifikowana do projektu rewitalizacji warmińskich kapliczek finansowanego przez Powiat Olsztyński i niemieckie Stowarzyszenie Zachowania Dziedzictwa Kulturowego"

 Budynek gospodarczy z XIX w.

 

"W pobliżu ulicy Łużyckiej znajduje się budynek, który kilka lat temu jeszcze sprawiał wrażenie, że już wkrótce obróci się w zbiorowisko gruzu. Na szczęście dawna architektura przemysłowa wzbudza coraz większe zainteresowanie a przez to niektórym obiektom ofiarowuje się przedłużenie ich istnienia.

 

Wspomniany budynek został wybudowany na przełomie XIX i XX wieku.Przyjmuje się, iż mógł on spełniać rolę kuźni lub warsztatu, ale mógł to być również zwykły budynek gospodarczy. Oglądając to miejsce warto zwrócić uwagę na konstrukcję dachu oraz ciekawie zdobioną drewnianymi elementami wieżyczkę, która kiedyś mogła spełniać rolę wentylacji lub był to gołębnik.

 

Niestety niewiele wiadomo na temat tego budynku, dokładnej daty powstania jak i jego dokładnego sposobu użytkowania. Obiekt ten został uratowany tylko dzięki usilnym staraniom Stowarzyszenia „Kresowiacy”, które nie mając swojego stałego miejsca przyjęło propozycję burmistrza na przejęcie tego miejsca. Po kapitalnym remoncie i przywróceniu tej budowli do dawnej świetności jest to obecnie stała siedziba wspomnianego stowarzyszenia."

 Kościół ewangelicki - obecnie Centrum Kulturalno - Biblioteczne

 

"Kościół utrzymany w stylu neoromańskim, wzniesiony został w latach 1830 – 1834 dla potrzeb diaspory ewangelickiej, korzystali z niego mieszkańcy Dobrego Miasta oraz okolic. Projekt tej budowli powstał w pracowni wybitnego niemieckiego architekta Karola Fryderyka Schinkla, wzorowany jest na innych jego planach podobnego obiektu w Ornecie i dlatego można też spotkać się z określeniem Kościół Schinklowski.

 

Jest to konstrukcja której korpus główny wzniesiono na rzucie prostokąta z kwadratowymi przyporami w narożnikach, natomiast oddzieloną ozdobnymi gzymsami czteropiętrową wieżę oparto na bazie kwadratu. Na wysokości drugiej kondygnacji wieży możemy zauważyć ślady po dawnych tarczach zegarowych, trzecia i czwarta kondygnacja to potrójne okienka arkadowe zamknięte pełnymi łukami. Ciekawie prezentuje się ogólna elewacja zewnętrzna, ściany kościoła otynkowane i boniowane a dwuspadowy dach korpusu głównego przykryty dachówką ceramiczną. Czterospadowy dach wieży pokryty został blachą.

 

Do roku 1945 budowla spełniała swoją rolę zgodnie z pierwotnym zamierzeniem, czyli był to kościół ewangelicki. Po zakończeniu drugiej wojny światowej obiekt nie pełnił już funkcji liturgicznych i raczej był opuszczony. Na początku lat sześćdziesiątych dawna świątynia użytkowana była jako dom kultury, pozostawała nim,aż do pożaru który miał miejsce na początku 1968 r. Po wyremontowaniu, 31 maja 1978 budynek został przekazany w zarząd Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrym Mieście. Biblioteka jako swojego patrona wybrała imię humanisty i pedagoga Janusza Korczaka."

 

 Grekokatolicka cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja.

 

"W roku 1947 na teren ówczesnego powiatu lidzbarskiego przesiedlono kilka tysięcy Ukraińców, była to konsekwencja przeprowadzonej właśnie w tym okresie przymusowej Akcji „Wisła”. Całe te przedsięwzięcie miało na celu wchłonięcie ludności tego pochodzenia, oderwanie ich od macierzy i własnej dawnej kultury. Większość Ukraińców była wyznania grekokatolickiego a więc można też powiedzieć, że celem działań władz było również odizolowanie tej społeczności od ich religii.

 

W konsekwencji tych wszystkich zabiegów aż do 1956 roku Ukraińcy nie posiadali żadnych praw, nie godzono się nawet na odprawianie mszy w obrządku greckokatolickim w rzymskokatolickich kościołach. Cała ta sytuacja zmieniła się dopiero właśnie po wspomnianym roku 1956, kiedy to po wielu staraniach udzielono zgody na sprawowanie liturgii.

 

Grekokatolicy z Dobrego Miasta swoją świątynię otrzymali w 1957 roku, rok później powstała tu parafia. Obecna cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja to dawny kościół, zbudowano go w latach 1736 - 1741 na podstawie zezwolenia biskupa Krzysztofa Szembeka. Świątynia została wystawiona na miejscu gdzie kiedyś znajdował się cmentarz dla przestępców, była tam też drewniana kaplica poświęcona również św. Mikołajowi. Do roku 1945 kościół pełnił rolę kaplicy szpitalnej.

 

Obecna cerkiew posiada bardzo ciekawy wystrój wnętrza, gdyż wśród barokowych ołtarzy z XVII w. umieszczono współczesny ikonostas. Budowlę wpisano do rejestru zabytków już w 1949 roku, umiejscowiona jest na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Olsztyńskiej."

 

 

 Miejski Skansen

 

"W bardzo dużym skrócie termin Cittàslow (powolne miasto) odnosi się do miejscowości, które chcą być raczej zauważane jako miejsca ciche i spokojne, miejsca gdzie codzienność stara się toczyć nadal dawnym rytmem. W tych bardzo współczesnych i rozpędzonych czasach nie tak łatwo wejść w szeregi tej powstałej w 1999 r. we Włoszech organizacji. Dobre Miasto oficjalnie zostało przyjęte do tego stowarzyszenia 9 listopada 2013 r. i nadal bardzo się stara, aby pokazać iż ta decyzja to nie dzieło przypadku.

 

Jednym z najnowszych projektów zrealizowanym dzięki unijnemu wsparciu jest rewitalizacja otoczenia średniowiecznej Baszty Bocianiej. Dzięki temu pomysłowi całe sąsiedztwo tego obiektu zyskało nowy wizerunek a miasto ciekawą atrakcję. Ta jednocześnie największa od dziesięciu lat inwestycja polegała na odnowieniu i odtworzeniu wyglądu zabytkowych kamienic przy ulicy Józefa Sowińskiego. Po oddaniu ich do użyteczności całość nazwano oficjalnie jako Skansen Miejski.

 

Wszyscy, którzy to miejsce zwiedzają, na chwilę mogą się przenieść do świata widzianego oczami tych, którzy żyli tu nawet setki lat temu. Odrestaurowane domy pełnią też funkcję wystawienniczo - muzealną, pokazano w nich bowiem na nowo dawne zakłady rzemieślnicze. Możemy tu więc zobaczyć pracownię fotograficzną, krawiecką, szewsko – rymarską czy zakład fryzjerski.

 

W jednej z kamienic urządzono także dom piekarza z częścią mieszkalną, na piętrach organizuje się różne wystawy czasowe. Dzięki temu całemu przedsięwzięciu zagospodarowany został na nowo cały teren wokół tej ulicy oraz wspomnianej baszty. Z myślą o mieszkańcach i turystach powstał iście historyczny punkt, pozwalający uczestniczyć w różnych wydarzeniach kulturalnych bazując głównie na formie plenerowej."

 

Warmińskie kapliczki

 

"Przy ul. Jeziorańskiej znajdują się dwie kapliczki, jedna na skrzyżowaniu i początku ulicy a druga na jej końcu. Ta pierwsza nosi cechy wybitnie Maryjne, o czym świadczą figury umieszczone po obu stronach. Kapliczka niewysoka i skromna, pomalowane cegły oraz jej zadbane otoczenie to wyraz troski pobliskich mieszkańców. Druga kapliczka w głębi tej ulicy jest obecnie trochę jakby wkomponowana w ogrodzenie między budynkami jednorodzinnymi, została wystawiona w 1918 r. gdyż data widnieje chorągiewce wiatrowej. W 1984 r. poddano ją gruntownemu remontowi, o tym fakcie również informuje wspomniana chorągiewka"

 Kaplica św. Jerzego

 

"Jeszcze w XVII w. na rozjeździe dróg prowadzących do Ornety i Lidzbarka Warmińskiego istniał kościół pod wezwaniem św. Jerzego. Niestety kościół uległ zniszczeniu, a na miejscu gdzie stał w XVIII wieku wzniesiono barokową kaplicę, również poświęconą św. Jerzemu. Jest to budowla murowana z czerwonej cegły, wejście do niej prowadzi przez niewielkie drzwi zamknięte pełnym łukiem i zamontowane na bocznej stronie obiektu. Szczyt kaplicy zdobi półokrągła nisza z umieszczonym w niej krucyfiksem, całość przykrywa dwuspadowy dach z dachówką karpiówką.

 

Wystrój tej niewielkiej sakralnej budowli jest bardzo skromny, wewnątrz znajduje się tylko figura św. Jerzego. Mimo wpisania kaplicy do rejestru zabytków w 1968 r., to jednak jest ona niestety w bardzo złym stanie. Najprawdopodobniej przyczyny takiego stanu należy szukać w samym jej umiejscowieniu, kaplica bowiem obecnie znajduje się przy samej krawędzi bardzo ruchliwej drogi krajowej nr 51. Liczne pęknięcia i niestała konstrukcja dobitnie świadczą o tym fakcie. Kaplica znajduje się na końcu ul. Wojska Polskiego, w pobliżu rozwidlenia dróg prowadzących do Ornety i przejścia granicznego Bezledy."

Szlak rowerowy Dobre Miasto

"Szlak ten oznakowany jest kolorem żółtym. Jego długość to 20 km. Prowadzi przez: Dobre Miasto - Knopin - Swobodna - Cerkiewnik - Głotowo - Dobre Miasto. Szlak zaczynamy w Dobrym Mieście . Najcenniejszym zabytkiem Dobrego Miasta jest gotycki kościół Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych – druga co do wielkości świątynia Warmii. Kościół posiada tytuł bazyliki mniejszej (jest to tytuł honorowy, który otrzymują kościoły wyróżniające się wartością zabytkową, liturgiczną, pielgrzymkową i duszpasterską). Bazylika pochodzi z lat 1376 – 1389. Przepiękne w środku jest sklepienie gwiaździste, gotycki ołtarz Matki Boskiej z ok. 1430 roku, tryptyk z wątkiem św. Anny Samotrzeć i dzieciństwem Chrystusa, duży barokowy krucyfiks z II poł. XVII wieku i barokowa monstrancja z 1720 r., która znajduje się w zakrystii. Dobre Miasto to także gotycka „Baszta Bociania” - wieża z XIV wieku połączona z fragmentem murów obronnych. Obecnie w Baszcie mieści się siedziba Oddziału Stowarzyszenia..."

 

Opracowała: Ewelina Tomana

Informacje zaczerpnięte z " Polska Niezwykła.pl", "Mazury.com", "Historia Dobre Miasto. org","Dobre Miasto. Skrawek uroczej Warmii - Zygmunt Suchenek [KSIĄŻKA]"

 

 

NIŻEJ:

pobierz w PDF, aby zobaczyć również zdjęcia !

Data dodania: 2019-02-07 12:08:19
Data edycji: 2019-02-11 10:29:58
Ilość wyświetleń: 233

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY - SKRZYNKA ZAUFANIA

Wirtualna skrzynka zaufania
Więcej informacji

Kalendarz

Plan lekcji 2020/2021 I półrocze , dzwonki

Przejdź na stronę i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej